Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek zshukvaldy.cz (dále jen "ZŠ Hukvaldy") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem ZŠ Hukvaldy je společnost ZŠ Hukvaldy Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy 162, Czech Republic, IČ: 70946906 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití ZŠ Hukvaldy nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru ZŠ Hukvaldy. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ZŠ Hukvaldy a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu ZŠ Hukvaldy.
 4. Na Stránkách ZŠ Hukvaldy jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu ZŠ Hukvaldy.
 5. Veškerý obsah ZŠ Hukvaldy slouží pouze pro informaci. Obsah ZŠ Hukvaldy byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah ZŠ Hukvaldy je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na ZŠ Hukvaldy musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na ZŠ Hukvaldy.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu ZŠ Hukvaldy.
 7. Každý Uživatel užívá ZŠ Hukvaldy na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu ZŠ Hukvaldy. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním ZŠ Hukvaldy a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování ZŠ Hukvaldy a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na ZŠ Hukvaldy. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na ZŠ Hukvaldy.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím ZŠ Hukvaldy, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na ZŠ Hukvaldy, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na ZŠ Hukvaldy. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2010, Petr Hanyáš

Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Fond Sidus:
Fond Sidus
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
Certifikát SCIO:
Certifikát SCIO
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy